Szűrés
Név Foglalkozás Lakcím Születési idő
Ábrahám Dezső bádogossegéd Mária Valéria u. 9. 1899. július 26.
Ábrahám Imre tálas Csomorkányi u. 44. (Széchenyi u. 2., Kölcsey u. 41.) 1881. március 23.
Ábrahám János ács (napszámos) 1894. december 30.
Ábrahám János napszámos (molnár) Cigány u. 29. 1879. december 3.
Ábrahám Pál István szobafestősegéd János tér 1. 1893. augusztus 8.
Ábrahám Sándor napszámos Püspök u. 4. 1864. augusztus 11.
Ábrányi Mihály gabonakereskedő (bevonulása előtt tisztviselő) Zsoldos u. 42. 1882.
Ács János kötszövősegéd, utóbb önálló iparos Botond u. 28. 1895. június 22.
Ádász Mihály kovácsmester Puszta 374. 1887. szeptember 22.
Alács Imre földműves Csokonai u. 4. (Szent László u. 64.) 1875. július 19.
Alács István
Albert Ernő földműves Síp u. 38. 1886. április 20.
Albert Ernő földműves Gorzsatanya 615. (786.) 1894. április 4.
Albert Ferenc kisbirtokos Síp u. 38. 1889. május 23.
Albert Imre napszámos Határ u. 16. 1891. július 21.
Albert Imre földműves napszámos Tanya 1645. 1873. augusztus 17.
Albert Imre kisbirtokos (kubikos) Puszta 1162. (Botond u. 31/a) 1897. szeptember 26.
Albert Imre földműves Damjanich u. 63. 1895. november 1.
Albert Imre Szél u. 15. 1892. július 23.
Albert István földműves Gorzsatanya 786. (Má­tyás u. 20.) 1896. augusztus 25.
Albert István földműves (kőműves) Gábor u. 10. 1896. március 25.
Albert István földműves Tompa u. 13. 1882. július 14.
Albert János földműves Rákóczi u. 70/a (Rárósi u. 62.) 1882. augusztus 2.
Albert János szűcsmester Rigó u. 3. 1875. július 14.
Albert Lajos földműves a Mártélyi Olvasókör jegyzője Tanya 2434. (Holló u. 32.) 1878. december 5.
Albert Lajos napszámos Puszta 996. (Csomorkányi u. 44.) 1881. november 24.
Albert Pál Csomorkányi u. 44. 1885. június 11.
Albert Pál földműves (szikvízgyári előmunkás) Ádám u. 18. 1878. január 16.
Albert Sándor bognársegéd 1884. október 27.
Albert Sándor földműves Nyár u. 9. 1880. április 15.
Albert Sándor földműves napszámos 1857. február 19.
Albert Sándor napszámos Rostély u. 13. 1891. október 18.
Albert Sándor tanyásbéres Szabadság tér 25. 1885. május 12.
Albert Sándor kőműves 1889. november 27.
Alt Bálint szabómester Szegedi u. 2. 1879.
Altheim Jenő dr. ügyvéd Petőfi u. 26. 1885. augusztus 7.
Ambrus András napszámos Dáni u. 21. 1889. november 30.
Ambrus Antal földműves napszámos Bartóky u. 23. (Hattyas u. 10.) 1870. július 31.
Ambrus Balázs Nagyfai major 1892. december 25.
Ambrus János kisbirtokos Puszta 915. (925.) 1876. július 16.
Ambruzs Balázs földműves napszámos Tanya 2673. 1851. december 2.
Ambruzs János gazdasági cseléd (tanyás) Tanya 1521. (a háború előtt Puszta 420.) 1881. szeptember 2.
Ambruzs János gazdálkodó Puszta 917. 1882. szeptember 13.
Ambruzs József földműves Puszta 1070. 1890. május 1.
Ambruzs Kálmán Nagyfai major 1890. május 8.
Ambruzs Lajos kereskedő (bevonulása előtt segéd) Makói országút 22. (Szöllő u. 22., Csomorkányi u. 35.) 1895. augusztus 24.
Angyal Imre földműves Puszta 772. 1894. február 4.
Angyal József Szeged 1880. október 26.
Angyal Mihály magántisztviselő (a Weisz Márton és Fia cég könyvvezetője, kereskedő ügynök) Sárkány u. 7. 1886. augusztus 6.
Angyal Sándor földműves Puszta 406. (772/a) 1892. augusztus 14.
Angyal Sándor géplakatossegéd Révai u. 18. (Sárkány u. 7.) 1888. május 15.
Ániszfeld József vasker Orosháza 1874. augusztus 25.
Antalik Mátyás földműves Török Bálint u. 3. 1881. november 16.
Antalik Sámuel 1890. augusztus 25.
Antal István Tanya (Békéssámson, Békés vm.) 1897. január 24.
Antal Tamás földműves Békéssámson (Békés vm.) 268. (illetőségi helye Hódmezővásárhely) 1894. december 29.
Apatóczky Kálmán tanuló Szentes, Árpád u. 3. 1900. körül
Apró János Tanya 2663. 1890. április 19.
Aracsi Ferenc lókereskedő Zrínyi u. 70. 1892. április 16.
Aracsi Imre gazdálkodó (napszámos) Szoboszlai u. 7. 1882. július 3.
Aracsi Imre földműves napszámos gróf Serényi Béla u. 11. (Medgyesi u. 2/a) 1878. május 2.
Aracsi István téglagyári munkás 1888. augusztus 29.
Aradi János gazdasági cseléd (béres) Fűz u. 8 1891. november 9.
Arany Imre kőműves Kard u. 9. 1896. november 30.
Arany István földműves; Rárósi u. 17. (Tanya 1874., Jókai u. 40.) 1896. május 11.
Arany János napszámos 1878. február 21.
Arany József Derekegyház 1884. augusztus 3.
Arany Lajos földműves (özv. Gullay Mihályné szállító cégének alkalmazottja) 1874. november 1.
Arany Lajos cipész Balassa u. 32. 1897. április 4.
Arany Sándor napszámos 1893. november 6.
Arany Tóth Ernő földműves napszámos (földbérlő) Szerencse u. 2. (Tanya 2655.) 1889. június 12.
Arany Tóth Sándor 1868. körül
Ardai István földműves Könyök u. 23. 1885. február 2.
Ardai Mihály kosárfonó 1887.
Ardai Pál kocsinyerges és fényező iparos Lánc u. 6. 1884. november 17.
Ardai Sámuel Rákóczi u. 80. 1887. március 11.
Árpa József vegyeskereskedő-segéd Szerencse u. 32. 1896. körül
Árvai György 1887. április 21.
Asztalos Ferenc 1889. november 24.
Asztalos Gyula gazdálkodó Szent István u. 27. 1886. április 7.
Asztalos Imre kötszövő Pál u. 49. 1897. április 4.
Asztalos Imre boltiszolga 1885. szeptember 8.
Asztalos Imre napszámos (gépkezelő) Lévai u. 60. 1877. április 19.
Asztalos István napszámos Pacsirta u. 23. 1898. november 15.
Asztalos János Gergely u. 5. (Rimaszombat, Gömör és Kis-Hont vm.) 1881. június 1.
Asztalos János földm 1872. június 21.
Asztalos József kőműves 1893. július 3.
Asztalos Lajos gazdálkodó (napszámos) Szent László u. 28. 1884. június 20.
Asztalos Mihály szolga (napszámos) Nagymágocs (Csongrád vm.) 1894. július 6.
Asztalos Sámuel kertész 1879. október 26.
Asztalos Sándor földműves napszámos 1889. szeptember 4.
Asztalos Sándor béres Virradat sor 7. 1896. augusztus 20.
Asztalos Sándor Bálint u. 7. 1886. december 17.
Aszt Károly férfiszabó-segéd Szeged, Róka u. 16. (Madách u. 17.) 1887. július 26.
(A.) Tóth József napszámos 1904-ben Kisfaludy u. 8. 1877. március 17.
Ausländer Emil kereskedő Kinizsi u. 13. (Könyves u. 8.) 1880. július 9.
Babácsek József kőművesmester 1877. október 28.
Bacsa János földműves napszámos Tanya 1289. 1898. augusztus 10.
Bacsa János földműves napszámos Szent László u. 16. (Pál u.-i munkásházak 51.) 1878. július 5.
Bacsa Pál földműves Kisfaludy u. 42. 1879. május 13.
Bagán István péksegéd Mátyás u. 26. 1886. május 17.
Bagi István földműves Észak u. 65. 1892. november 3.
Bagi János földműves (kőműves) Észak u. 72. 1894. május 4.
Bagi János csizmadia 1877. szeptember 11.
Bagi Károly kovácsmester Nap u. 7. (Kistöltés u. 11.) 1870. december 26.
Bagi Károly
Bagi Pál kőműves Szent László u. 71. 1895. január 23.
Bagi Sándor kőművessegéd (-mester) Koczka u. 1/a (Észak u. 72.) 1882. március 26.
Bajnóczi Lajos földmunkás (napszámos) Pacsirta u. 18. 1890. május 8.
Bajnóczi Pál napszámos Tanya 618. 1889. augusztus 13.
Bajusz Sándor földműves 1887. március 2.
Bak István borbélymester (fürdő­gondnok) Zrínyi u. 25/a (Népkerti fürdő) 1883. június 8.
Bakos István 1875.
Bakos Sándor Holló u. 18. 1869. február 16.
Baksa Ferenc kőművessegéd Kalap u. 5. 1879. június 19.
Balázs Ferenc Észak u. 43. (1903-ban tanyás; Puszta 1410.) 1862. körül
Balázs János zenész Dél u. 1. (Szent László u. 17., Jegenye u. 17.) 1886. november 25.
Balázs Márián (Márton) molnár (malommunkás a Bauer-malomban, csendőr) Lázár u. 49. (Bárány u. 3.) 1883. augusztus 12.
Bálint István vasúti gyakornok (állomásfelvigyázó-jelölt) Galamb u. 12. (Tanya 2197.) 1894. május 13.
Bálint István 1889. december 31.
Bálint János cipésztanonc Újvilág u. 23. 1903. február 20.
Bálint József kéményseprő-segéd Szegfű u. 6. 1898.
Bálint József cipész Újvilág u. 23. 1867. április 6.
Bálint Lajos
Balla Imre Csík u. 1. 1879. augusztus 16.
Balla Tamás földműves napszámos Borz u. 29. 1899. december 21.
Balog Bálint napszámos Gorzsatanya 684. (Kölcsey u. 5.) 1882. január 22.
Balog Bálint földműves napszámos Széchenyi tér 14. (Gorzsatanya 674/a) 1883. január 19.
Balog Bálint kőműves Pálffy u. 31. 1884. február 9.
Balog Ferenc
Balog Gergely napszámos (1915-ben béres; Gt. 243.) Szerencse u. 32. 1896.
Balogh János ?1894. szeptember 26.
Balogh Mihály földműves 1886. november 28.
Balogh Mihály Szeged 1883. szeptember 5.
Balogh Péter kőművessegéd Miklós u. 2. 1867. május 11.
Balogh Sándor ? 1890. július 27.
Balogh Sándor kocsis (szolga) Agyag u. 12. (Fecske u. 9.) 1890. május 18.
Balogh Sándor gazdálkodó Galamb u. 23. 1893. május 3.
Balog Imre ? Damjanich u. 28. 1883. körül
Balog Imre földműves Hajnal u. 29. 1887. április 17.
Balog Imre borbély iparos Révai u. 1. 1886. június 19.
Balog Imre cipész Délibáb u. 29. 1895. február 27.
Balog István gazdálkodó ? Pál u. 26. 1881.
Balog János földműves napszámos Rigó u. 4. 1878. július 17.
Balog János juhász Szél u. 3. 1899. október 11.
Balog János asztalossegéd Dáni u. 53/a 1897. június 3.
Balog János cipész Sárkány u. 5. 1895. szeptember 4.
Balog János napszámos Puszta 144. (253.) 1883. december 22.
Balog József napszámos Zsedényi u. 5. 1884. július 27.
Balog József malommunkás Fáy u. 7. 1883. január 5.
Balog József kisbirtokos Zrínyi u. 61. (Szentesi u. 89.) 1885. március 3.
Balog Márton kisbirtokos Tanya 1597. (Kalap u. 6.) 1873. szeptember 3.
Balog Pál kovácssegéd Dáni u. 51/a 1899. június 26.
Balog Pál kőművessegéd Kovács testvérek belső téglagyára, Tanya 1319. 1890. augusztus 22.
Balog Sámuel földműves napszámos Kölcsey u. 66. 1880. július 29.
Balog Sándor földműves napszámos Tanya 2307. 1883. november 20.
Balog Sándor lapkihordó (1904-ben napszámos) Malom u. 41. 1879. augusztus 15.
Balog Szabó István földműves napszámos (földbérlő) Makói u. 35. (Tanya 76.) 1892. március 12.
Banai János kisbirtokos Tanya 2147. 1893. május 14.
Banda Miklós napszámos Klauzál u. 143. 1885. április 15.
Bánfi Bálint napszámos (kocsis a Steiner-fagyárban) Sarkantyú u. 12. 1888.
Bánfi Bálint városi közigazgatási szolga (bérkocsis, a háború előtt földműves) Szabadság tér 7. 1880. január 1.
Bánfi Dénes kőműves Klauzál u. 55. (Budapest, Akácfa u. 18.) 1891. március 17.
Bánfi Ferenc gazdálkodó Puszta 979. 1880. december 10.
Bánfi Imre kőművessegéd 1889. szeptember 2.
Bánfi Imre földműves György u. 8. 1886. augusztus 29.
Bánfi Imre gépész 1892. november 27.
Bánfi Imre csizmadia (cipészsegéd) Tanya 398. (Borz u. 42.) 1892. március 5.
Bánfi István
Bánfi János földműves (kőműves) Lévai u. 92. 1896. július 23.
Bánfi János földműves napszámos Vidám u. 9. 1887. április 6.
Bánfi János bádogos Munkás u. 2. (Szigligeti u. 13.) 1894. augusztus 21.
Bánfi Lajos földműves Puszta 1206. 1897. március 26.
Bánfi Lajos kőművesmester (műszaki rajzoló) Hajnal u. 28. (Árpád u. 21.) 1879. szeptember 19.
Bánfi Lajos
Bánfi Lajos kisbirtokos Puszta 1206. 1869. körül
Bánfi Lajos műszerész Pálffy u. 26. 1896. szeptember 7.
Bánfi Pál gazdálkodó Puszta 979. 1884. augusztus 16.
Bánfi Sándor földműves Tanya 527. 1890. február 27.
Bánfi Sándor földműves Botond u. 20. (Révai u. 32., Tanya 1735.) 1885. július 17.
Banga Ernő kisbirtokos Dohány u. 4. 1886. szeptember 6.
Banga György
Banga István földműves Püspök u. 37. 1893. július 19.
Banga István földműves Tanya 2760. 1896. február 18.
Banga János Török Bálint u. 4. 1875. december 26.
Banga Mihály földműves napszámos Gorzsatanya 22. 1881 szeptember 29.
Banga Péter földműves Gorzsatanya 76. 1891. szeptember 22.
Banga Sándor földműves napszámos Völgy u. 6. 1872. november 28.
Bang Bálint földműves napszámos (téglagyári munkás) Damjanich u. 119. 1888. augusztus 16.
Bang Pál Bartóky u. 30. 1882.
Bang Pál földműves napszámos Bartóky u. 15. (30.) 1868.
Bang Péter közigazgatási fertőtlenítő Malom u. 26. 1871. április 30.
Bán Imre földműves 1876. október 6.
Bán Imre földműves napszámos Darányi u. 4. 1892. április 9.
Bán István kőműves 1888. szeptember 18.
Bán József
Bán József béres Tölgyfa u. 11. 1889. október 1.
Banka János 1875.
Bán Lajos földműves napszámos Tölgyfa u. 1. 1877. szeptember 1.
Bán Sándor ?1890. március 10.