Szűrés
Név Foglalkozás Lakcím Születési idő
Udvari Ferenc földműves Puszta 858. 1897. január 2.
Udvari Mihály földműves Puszta 858. 1890. április 25.
Ugrai György 1891. április 18.
Urbán Károly vaskereskedő (az Ottovay Károly és Fia szegedi cég üzletvezetője) Szeged, Szentháromság u. 57. 1883. november 6.
Urbán Sándor 1893. március 17.
Urszin Sándor Gyümölcs u. 4. 1888. március 12.
Váczi István 1892. december 26.
Váczi József kocsigyártó iparos, bognár Szegvári u. 17.
Vacsa Vince ? 1890. január 11.
Vacsi Flórián Rákóczi u. 84. 1876. február 6.
Vacsi Flórián Klauzál u. 94. 1889. augusztus 4.
Vacsi Gábor napszámos Rákóczi u. 49. 1870. április 5.
Vacsi Imre napszámos Dáni u. 6. (Ezüst u. 21/a) 1883. január 5.
Vacsi Pál szabósegéd 1893. január 30.
Vajda Miklós napszámos Bartóky u. 3. 1886. november 10.
Vajnai Imre földműves (malommunkás az Elekes-gőzmalomban) Szoboszlai u. 32/a 1889. szeptember 20.
Vajnai Károly szabósegéd (iparos) Lázár u. 16. 1881. szeptember 11.
Vajnai Lajos Gorzsatanya 21. 1876. április 30.
Vámos István Dáni u. 52. 1897. február 24.
Váradi Emil hivatásos katona 1897. augusztus 18.
Váradi József Kaszap u. 21 1881. június 23.
Váradi Sámuel földműves napszámos Tükör u. 15. (Juhász Mihály u. 9.) 1880. június 12.
Varga Ernő borbély Tükör u. 1. 1894. június 18.
Varga Gyula egyetemi hallgató Kistópart u. 24. 1892. március 3.
Varga Gyula földműves
Varga Imre földműves napszámos Hold u. 11. 1896. szeptember 19.
Varga Imre tanyás 1883. december 13.
Varga Imre földműves napszámos Kállay u. 1. 1892. február 19.
Varga Imre földműves napszámos Bánfi u. 2. 1892. október 27.
Varga Imre gazdasági cseléd (béres) Puszta 11. (Almásy u. 12.) 1895. március 26.
Varga Imre tálasmester Fáncsy u. 32. 1873. március 7.
Varga Imre kisbirtokos családtag Püspök u. 22. (1909-ben) 1882. november 8.
Varga István földműves Fáncsy u. 35. 1891. május 13.
Varga István Kisfaludy u. 38/a 1897. június 25.
Varga István
Varga István asztalossegéd (földműves) Sarolta u. 5. 1877. november 20.
Varga János Bem u. 28. 1893. május 23.
Varga János földműves napszámos Kökény u. 6. 1886. augusztus 5.
Varga János földműves napszámos Görbe u. 93. 1887. május 20.
Varga János
Varga József földműves Lévai u. 33. 1885. szeptember 25.
Varga József lásd Kókai Varga József
Varga Lajos szabó Damjanich u. 45. 1895. március 2.
Varga Lajos napszámos Csík u. 14. (1914-ben téglagyári munkás; Kovács-téglagyár, Tanya 1319.) 1879. október 12.
Varga Lajos földműves Rárósi u. 6. 1894. június 4.
Varga Lajos 1893.
Varga Lajos gazdász Kállay u. 36. 1876. május 2.
Varga László Borz u. 78. 1893. december 27.
Varga Mihály téglagyári munkás (1904-ben) Bolgár u. 3. 1879. október 19.
Varga Mihály földmunkás 1895. március 11.
Varga Mihály 1879. szeptember 28.
Varga Mihály alkalmi munkavállaló (korábban bognármester, bevonulásakor bognársegéd) Gorzsatanya 3/b (1.) 1893. október 1.
Varga Pál cséplőgéptulajdonos Püspök u. 22. 1887. május 8.
Varga Sándor szabómester Álmos u. 21. 1893. november 16.
Varga Sándor géplakatos Könyves u. 5. (Garay u. 32.) 1898. március 23.
Varga Sándor 1868.
Varga Sándor Tanya 2296. (Hattyas u. 6.) 1891. november 14.
Varga Sándor földműves Gyulai u. 35. 1892. augusztus 30.
Varga Sándor József földműves napszámos Agyag u. 32. (Mátyás u. 2.) 1895. március 17.
Varga Tóth István földműves Ibolya u. 6/b 1897. január 26.
Varga Tóth József cipészmester (csizmadia) Szent László u. 46. 1880. május 31.
Varga Vencel lásd Hajdu (Varga) Vencel
Vári Ferenc gazdálkodó Bem u. 1. (Puszta 1356/a) 1881. november 10.
Vári György gazdálkodó Puszta 1383. 1892. április 24.
Vári Imre gazdálkodó Puszta 1383. 1889. február 17.
Vári Mihály gazdálkodó Puszta 1383. (1350.) 1883. március 9.
Varjú Sándor földműves napszámos (1908-ban lókereskedő; Simonyi u. 15.) Sas u. 8. 1875. október 1.
Várkonyi Imre földműves Tanya 1861. 1882. november 18.
Varnyú Sándor kisbirtokos (kisbérlő) Puszta 1180.(Damjanich u. 44.) 1882. március 13.
Varró Pál napszámos Gorzsatanya 155. (Makó, Tisza u. 3.) 1886. november 28.
Varró Sándor napszámos Király u. 8. 1878. március 31.
Varró Sándor
Varsányi Bálint földműves Ádám u. 6. 1881. március 1.
Varsányi Dávid Balassa u. 21. 1889. március 9.
Varsányi Imre trafikos (napszámos, a háború előtt molnár) Püspök u. 5. (1914-ben Berkenye u. 15.) 1880. október 15.
Varsányi Imre pincér Fácán u. 36. 1887. október 5.
Varsányi János földműves Pálffy u. 25. 1884. december 22.
Varsányi Sámuel földműves 1903-ban napszámos Ádám u. 6. 1879. július 27.
Varsányi Sándor tálas Szoboszlai u. 35. 1888. szeptember 14.
Vasadi Pál italmérő Görbe u. 60. 1880. december 25.
Vasadi Sándor Almásy u. 23. (Gorzsatanya 425.) 1885. október 12.
Vas Imre kisbirtokos Kistópart u. 64. 1894. január 3.
Vas István kisbirtokos (bérlő) Kistópart u. 64. 1885. január 4.
Vas János napszámos Kökény u. 2. 1881. június 30.
Vata Imre napszámos Könyök u. 7. 1884. január 14.
Vata János István földműves Makai u. 69. (Tanya 2155.) 1896. szeptember 9.
Vata Lajos Királyszék u. 33. 1891. szeptember 1.
Vata Sándor cipész Királyszék u. 33. (Lázár u. 44.) 1888. június 13.
Vata Sándor napszámos Könyök u. 7. 1879. február 15.
Vecseri Antal ? 1886. május 17.
Vékony Bálint ácssegéd Gomba u. 4. 1887. szeptember 18.
Vékony János szerkovács ? 1869. december 8.
Vékony Lajos gazdálkodó Puszta 1257. 1874. május 30.
Vékony Sándor földműves (fűtő) Rákóczi u. 77. 1880. július 22.
Verók Imre Kardoskút 1884. október 5.
Verók István kisbirtokos Szent László u. 28/a 1890. február 21.
Verók József Pál cipész Kistópart u. 21. 1882. január 25.
Verók Lajos Mátyás földműves (kőműves) Dáni u. 48. 1896. december 22.
Verók Sándor Csiga u. 4. 1897. körül
Vetró Ferenc gazdálkodó Puszta 120. (Szabadság tér 10.) 1891. február 14.
Vetró János 1890. szeptember 1.
Vetró János ? 1894. augusztus 21.
Vetró József Szabadság tér 15. 1892. január 3.
Vetró Lajos
Vetró Miklós földműves napszámos Jókai u. 129. 1886. november 25.
(Vetró) Nagy Imre csizmadia (cipész, földműves) Orosházi Puszta, Kakasszéki major 1895. november 1.
Vetró Nagy Imre lásd Vetró (Nagy) Imre
Vetró Sándor
Vida Bálint Tanya 2200. 1869. szeptember 4.
Vida Imre szobafestő Csillag u. 8. 1899. április 5.
Vida Imre szabómester Pálffy u. 6. 1879. október 1.
Vida Károly szobafestő 1884. szeptember 16.
Vida Pál kőműves iparos (ruhafestő-segéd) Békés-Gyula, Zöldi u. 16. (1917. májusban; a háború előtt Hódmezővásárhely, Csillag u. 8.); illetőségi helye Békés-Gyula 1888. május 10.
Vida Sándor földm 1880. január 20.
Víg Ernő napszámos 1886. november 27.
Vígh Bálint Pál u. 7. (Klauzál u. 18.) 1873. november 5.
Vígh Ferenc Puszta 38. ? 1882. november 25.
Vígh Lajos MÁV asztalos Szeged, Brüsszeli krt. 10. 1876. június 25.
Vígh Lajos földműves Vörösmarty u. 30. 1893. május 18.
Vígh Mihály kőművessegéd Éva u. 9. (a háború előtt Brassó) 1875. július 11.
Vígh Mihály gazdálkodó Ádám u. 4. 1868. augusztus 29.
Vígh Mihály hentes- és mészárossegéd 1900. február 7.
Víg József ácssegéd Kard u. 3. 1879. március 11.
Víg Sámuel napszámos Egressy u. 8. 1867. április 27.
Vincze Albert földműves Tanya 1472. 1886. június 8.
Vincze Ferenc gazdálkodó Damjanich u. 43. (Csillag u. 36., Tanya 1472.) 1893. február 10.
Vincze Sándor Klauzál u. 4. (Koncz-telep 13.) 1889. november 22.
Vincze Sándor földműves Tanya 257/a 1885. október 26.
Vincze Sándor földműves Csillag u. 36. (Tanya 1472.) 1898. június 21.
Virág Mihály börtönőr (1911-ben városi rendőr; Szeged, Pacsirta u. 22.) Gorzsatanya 367. 1876. szeptember 29.
Viszkula Tóth Sámuel földműves napszámos Makói u. 35. (Fáncsy u. 31.) 1896. április 1.
vitéz Erdős Mihály kisbirtokos (vitézi telkes) Széchenyi u. 27/a 1892. április 5.
vitéz Horváth Géza Ferenc vasesztergályos-segéd (földműves) Szentesi u. (Ferenc József sgt.) 37. 1890. február 23.
vitéz Németh Imre kisbirtokos (vitézi telkes) Görbe u. 59. 1885. március 28.
Vízi Imre napszámos Damjanich u. 83. 1891. december 29.
Vízi János földműves Tanya 11/a 1895. január 2.
Vízi Lajos kisbirtokos Szentesi u. 110. (Tanya 1968.) 1886. február 21.
Vízi Pál földműves napszámos Damjanich u. 83. 1897. november 6.
Völgyi István zenész Jegenye u. 19. 1879. augusztus 22.
Vörös Bálint gazdálkodó Tanya 2359. 1897. augusztus.
Vörös Ferenc földműves 1887. június 8.
Vörös Ferenc napszámos Délibáb u. 1. (75.) 1890. január 19.
Vörös Gyula iparművész Gábor u. 20. 1890. december 31.
Vörös Imre napszámos Rákóczi u. 29. 1878. április 26.
Vörös Imre gazdálkodó Pál u. 13. 1882. december 3.
Vörös Imre gazdálkodó Tanya 2376/a 1896. szeptember 8.
Vörös Imre Bajza u. 2.
Vörös János Gátér Puszta 1885. augusztus 12.
Vörös János uradalmi béres Batidai uradalom 1886. június 14.
Vörös Károly tálasmester (földműves) Kölcsey u. 41. 1876. április 29.
Vörös Lajos földműves Jámbor u. 7. (Fáncsy u. 29.) 1872. február 3.
Wágner Richárd okleveles gyógyszerész (gyógyszerészsegéd, a háború után munkaképtelen) Teleki u. 40. (utóbb Károlyi u. 8.) 1888. március 2.
Weisz Henrik borkereskedő (a lipcsei akadémia elvégzése után apja üzletében) Ferenc József sgt. 26. 1889. február 4.
Weisz Imre borkereskedő (gimnáziumi érettségi után Grazban felső kereskedő iskolát végzett, majd apja üzletében tevékenykedett) Ferenc József sgt. 26. 1891. január 17.
Weisz Mihály bornagykereskedő, törvényhatósági bizottsági tag Ferenc József sgt. (Szentesi u. 24.) 1863. február 28.
Wertheimer Dezső kosárgyáros (kosárfonó, kereskedő) Kistópart u. 15. 1892. augusztus 10.
Wilheim Károly dr. ügyvédjelölt Budapest VI., Szív u. 69. 1886. március 5.
Wirtsz Péter kereskedősegéd Rárósi u. 13. 1898. körül
Zab Lázár juhász 1889.
Zádori Pál földműves napszámos Tanya 262. (2321., Vajda u. 10.) 1881. szeptember 6.
Zádori Sándor földműves Gábor u. 2. 1895. június 15.
Zaka Imre kőműves, okleveles építészrajzoló 1881. december 28.
Zaka Imre földműves napszámos Gorzsatanya 799/a 1899. október 7.
Zaka István földműves Makó 1885. szeptember 18.
Zaka Pál nyomdászsegéd Csiga u. 22. 1894. november 11.
Zana Ferenc malommunkás 1889. január 7.
Zékány János cipészsegéd Rekettye u. 8. 1894. október 18.
Zier Fülöp -> Czír (Zier) Fülöp
Zombori Ferenc kőművessegéd Csík u. 18. 1882. január 28.
Zombori János szabósegéd 1878. március 23.
Zvara Mihály napszámos Gyümölcs u. 12. 1887. szeptember 22.
Zsarkó Ferenc Bocskai u. 5. 1880. november 29.
Zsarkó Gyula kereskedő 1890. június 20.
Zsarkó Imre papucsossegéd Körte u. 16. 1893. október 7.
Zsarkó Imre földműves napszámos Könyök u. 1/a 1894. május 30.
Zsarkó János gazdatiszt (uradalmi intéző, utóbb Magyary Kossa István ura­dalmában, 1911-ben kisbirtokos) Dáni u. 26. (Újvilág u. 28.) 1879. február 8.
Zsarkó Sándor béres Könyök u. 1/a 1897. szeptember 14.
Zsarkó Sándor földműves napszámos (kisbirtokos) Szerencse u. 34. 1878. január 31.
Zsarkó Sándor gazdálkodó Széchenyi tér 4. 1881. április 26.
Zsibók György 1895.
Zsingellér Sándor földműves napszámos Medgyesi u. 15/a (korábban Széchenyi tér 9.) 1879. május 19.
Zsíros József napszámos (szolga) Búvár u. 5. 1896. november 22.
Zsoldos Bálint gazdálkodó Mihály u. 5. 1875. április 7.
Zsoldos Imre földműves (1913-ban villamoskocsi-vezető; Szeged, Petres u. 32.) Hattyas u. 5. (Szeged, Kisteleki u. 17.) 1888. szeptember 5.
Zsoldos Imre gazdálkodó Széchenyi u. 15. 1886. január 4.
Zsoldos János földműves Tanya 1304. 1889. december 21.
Zsoldos Lajos kisbirtokos (géplakatos) Zsoldos u. 19. (korábban Bocskai u. 1.) 1880. április 16.
Zsoldos Sándor béres Széchenyi u. 22. 1895. augusztus 12.
Zsótér János földműves napszámos 1887. január 9.