Szűrés
Név Foglalkozás Lakcím Születési idő
Bán Sándor ?1889. március 5.
Bánszki Károly kisbirtokos Lenkei u. 7. 1870. július 31.
Bánszki Lajos kisbirtokos Kölcsey u. 60. (Tanya 287., 765.) 1873. április 20.
Bányai Illés Tanya 1314. (Társasági téglagyár) 1876.
Bányai Sándor napszámos (kútmunkás) 1886. május 2.
Baranyai András
Baranyai Sándor földműves 1880. január 18.
Baranyi Albert molnár Kert u. 14. 1885. augusztus 30.
Baranyi Bálint napszámos (téglagyári munkás) gróf Serényi Béla u. 1. 1876. február 19.
Baranyi János városi rendőr Hattyas u. 8. 1885. július 23.
Baranyi Lajos földműves Mihály u. 44.; Gorzsatanya 373. 1887. augusztus 4.
Baranyi Mihály Tompa u. 7. 1895.
Baranyi Pál 1889. március 17.
Baranyi Sándor kisbirtokos Hattyas u. 8. 1878. április 16.
Bárdos Pál földműves napszámos Ádám u. 19. 1893. szeptember 14.
Baricsa Imre Puszta 36.
Baricsa Imre földműves Kökény u. 14. (Gorzsatanya 92.) 1885. január 19.
Baricsa János gazdálkodó Tanya 728. 1890. július 26.
Baricsa János Gomba u. 4. 1889. november 13.
Baricsa Lajos Bercsényi u. 16. (Puszta 36.) 1886. május 15.
Baricsa Pál községi jegyző, joghallgató Sarolta u. 5/a (Pusztamérges, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1887. február 7.
Baricsa Pál csizmadiasegéd Balassa u. 13. 1892. február 3.
Baricsa (Pap) Péter Pál földműves
Barkász József egyetemi hallgató 1893. január 4.
Barna Balázs földműves Puszta 934. 1891. február 7.
Barna Bálint földműves Malom u. 28. 1887. március 2.
Barna (Banga) György földműves napszámos (béres) Rövid u. 1/a 1898. március 18.
Barna Ernő gazdálkodó Malom u. 28. 1884. május 30.
Barna János csizmadia III. ker. munkásházak 1893. augusztus 15.
Barna József cserépverő (1915-ben napszámos) Cigány u. 43. 1875. augusztus 6.
Barna Lajos béres Puszta 662. 1894. április 1.
Barna Sándor földműves (téglaverő; Kovács-téglagyár) Fűz u. 16. 1879. február 20.
Barna Sándor földműves Tanya 2644. 1894. március 24.
Barócz János napszámos Wlassics u. 10. 1874. december 19.
Barta Dezső napszámos (kocsis) Garay u. 24. 1875. december 10.
Barta Ferenc Hold u. 17.
Barta Imre gazdálkodó Tanya 153. (Toldi u. 2.) 1895. július 23.
Barta János napszámos Tanya 6. 1879. február 16.
Barta Mihály napszámos Észak u. 39. 1882. szeptember 19.
Barta Sámuel szabó Klauzál u. 65. 1897. június 8.
Barta Sándor napszámos 1891. június 18.
Barta Sándor földműves napszámos Imre u. 17. 1883. szeptember 13.
Barta Sándor Holló u. 10/a 1874. március 16.
Barta Sándor agyagiparos Rákóczi u. 78. 1869. február 2.
Bártfai János földműves napszámos Vidacs u. 9. (Szent István u. 14.) 1886. november 5.
Bartók István gazdálkodó Rákóczi u. 26. 1879. július 14.
Bartók János gazdálkodó Kinizsi u. 19. (Rárósi u. 1.) 1875. május 21.
Bartók János földműves Dáni u. 18. 1888. április 25.
Bartók János
Bartók János Puszta 1345. 1875. augusztus 19.
Bartók József gazdálkodó Károlyi u. 44. 1897. április 5.
Bartók József téglaverő Társasági téglagyár (Csiga u. 16.) 1881. november 29.
Bartók (Mátyás) István földműves (tanyás) Puszta 1141. (1108) 1885. február 24.
Bartucz János napszámos Kisfaludy u. 68/a (Puszta 1106.) 1869. április 4.
Bartucz Lajos földműves napszámos Észak u. 44. 1881. április 13.
Basics János földműves (alkalmazott) 1878. június 24.
Bata Péter 1893. április 11.
Baté János kereskedősegéd 1893. február 19.
Bauer Richárd Walter hivatalnok Budapest V., Váci út 69.; illetőségi helye Hódmezővásárhely 1885. február 13.
Bazsali Mihály 1885. körül
Bazsali Sándor 1887. körül
(B.) Balog Imre gazdasági cseléd Egressy u. 1. 1882. november 8.
B. Balog Imre -> (B.) Balog Imre
Becsei (Béni) Imre napszámos gróf Serényi Béla u. 11. 1896. április 19.
Becsei (Béni) Mihály napszámos gróf Serényi Béla u. 11. (Munkásház) 1894.
Becsei Imre földműves napszámos Pál u. 38. 1876. június 26.
Becsei János napszámos (béres) Tompa u. 31. 1894. április 4.
Becsei Károly földműves 1883.
Becsei Sándor kőműves ? Gorzsatanya 271. 1891. június 30.
Bécsi Imre csendőr őrvezető 1887. január 11.
Bécsi János fűszerkereskedő Szerencse u. 8. 1890. november 18.
Békési Imre földműves Búvár u. 36. 1898. október 30.
Békési János földműves Tanya 2692. 1889. április 8.
Békési József földműves Lévai u. 27. 1878. október 28.
Békési Lajos 1893. október 10.
Békési Mihály földműves Atka 156. (Mihály u. 78.) 1895. január 17.
Bekő György városi közigazgatási (hivatal-) szolga (korábban napszámos) Lévai u. 35. 1875. április 21.
Bekő Pál földműves 1892. május 18.
Belák Sándor kisbirtokos családtag Puszta 1119. 1886. április 10.
Beller Imre könyvelő 1868. augusztus 25.
Beller László Kálmán esztergályos Könyves u. 7. 1895. május 4.
Belopotoczki János 1891.
Bencze Rezső hivatásos katona 1892. július 9.
Bencsik István napszámos Ferenc József sgt. 33. 1882. december 25.
Bencsik Lajos napszámos, a Hadirokkantak Egyesülete helyi szervezetének vezetőségi tagja Pál u.-i rokkanttelep (előtte Sarolta u. 12.) 1885. május 14.
Béni Imre lásd Becsei (Béni) Imre
Béni István szolga Puszta 1088. 1892. április 17.
Béni Mihály lásd Becsei (Béni) Mihály
Béni Sándor napszámos Nyár u. 15. 1893. november 18.
Benkovics János földműves Pál u. 83. 1879. február 7.
Benkő András földműves napszámos Puszta 422. 1880. november 11.
Benkő Béla Szeged 1889. április 8.
Benkő Ferenc papucsossegéd Réz u. 4. 1882. október 16.
Benkő István földműves (vízvezeték-szerelő, fuvaros, 1911-ben napszámos) Egressy u. 15. (Puszta 54.) 1883. június 3.
Benkő István 1893.
Benkő János földműves Észak u. 55. (Gorzsatanya 835.) 1884. április 7.
Benkő József földműves Észak u. 52. 1873. június 1.
Benkő Sándor földműves napszámos Anna u. 4. 1882. május 20.
Benyhe Ferenc kereskedő Fáncsy u. 15. 1895. július 6.
Bérdi József illetőségi helye Hódmezővásárhely 1894.
Berdisz József cipész Szék u. 3. 1886. november 18.
Bereczki Bálint napszámos Kállay u. 30. 1889. szeptember 4.
Bereczki Bálint fodrász Tanya 358. 1891. március 22.
Bereczki Ernő cipész Sárkány u. 8. 1899. december 5.
Bereczki Imre kisbirtokos Darányi u. 13. (Szeged-Alsóváros) 1878. április 6.
Bereczki István földműves Búvár u. 47. 1894. október 7.
Bereczki István földbirtokos Werbőczy u. 14. 1878. július 5.
Bereczki János földműves napszámos Kígyó u. 9. 1876. november 1.
Bereczki József kőműves Kisfaludy u. 46/a 1894. február 11.
Bereczki József földműves Búvár u. 47. (Tanya 969.) 1892. március 26.
Bereczki Lajos gazdálkodó 1872. október 15.
Bereczki Lajos fodrász (borbélysegéd) Kisfaludy u. 23. (Pál u. 38.) 1897. március 31.
Bereczki Mihály földműves napszámos Holló u. 12. 1890. október 29.
Bereczki Sándor földműves (molnár) Kökény u. 14. 1894. január 10.
Bereczki Sándor földműves napszámos Jókai u. 15/a; (Tanya 1929, Mágocsoldal; Dáni u. 58.) 1886. február 17.
Bereczki Sándor cipész (1914-ben vámőr a Csomorkányi vámkapunál és cipész; Csomorkányi úti vámház 70.) Délibáb u. 75. 1883. augusztus 23.
Bereczki Sándor cipész Rákóczi u. 56. 1878. december 5.
Bereczki Sándor földműves Teleki u. 38. (Tanya 1801.) 1868. május 11.
Bereczki Tamás földműves Tanya 358. 1893. március 13.
Béres Imre földműves 1891. január 9.
Béres Károly földműves Tanya 2706. (2667.) 1883. november 10.
Berg István tanuló (Hódmezővásárhelyen gimnáziumi érettségit tett, majd kereskedő iskolát végzett) 1893. augusztus 18.
Berke Bálint Puszta 448. 1889. körül
Berkovits József férfiszabó-mester
Bernát Lajos díjnok Csillag u. 6. 1890. február 12.
Bernhardt Ferdinánd 1890. május 4.
Bernhardt József vasöntő 1882. december 31.
Berta Imre kovácssegéd Vidám u. 23. (28.) 1893. november 24.
Berta Imre napszámos Balassa u. 4. 1887. december 11.
Berta János Tanya 2783. (Zrínyi u. 92) 1883. szeptember 20.
Berta Lajos gazdálkodó Csomorkányi u. 2. (Tanya 2783.) 1881. október 23.
Berta Mihály 1894. március 28.
Berta Sámuel szolga Vidám u. 23. (Andrássy u. 32.) 1880. február 28.
Berta Sándor napszámos (béres) Damjanich u. 88. 1894. január 1.
Besenyi Antal földműves Puszta 679. (Jókai u. 100., Kisfaludy u. 81.) 1895. július 22.
Besenyi Péter Pál napszámos Puszta 679. (Orosháza, Zsinór u. 540.) 1888.
Besenyi Sándor földműves napszámos Rákóczi u. 79. 1876. július 17.
Bihari András lásd Tyihán András
Bikádi István béres Csík u. 19. (Ferenc u. 3.) 1895. október 3.
Bíró Bálint földműves napszámos Berkenye u. 19. 1866.
Bíró Ferenc napszámos 1892. november 20.
Bíró Ferenc kisbirtokos Völgy u. 7/a 1863. április 27.
Bíró Imre 1891.
Bíró István pincér 1896. április 23.
Bíró János napszámos Tölgyfa u. 18. 1900. április 3.
Bíró János földműves napszámos Tölgyfa u. 18. 1877. október 24.
Bíró Lajos szolga Berkenye u. 19. (Rekettye u. 13/a) 1894. március 6.
Bíró Pál dr. ügyvéd 1889. (?1890. október 11.).
Bíró Sándor cipész Rekettye u. 13/a (Berkenye u. 19.) 1899. április 20.
Bíró Sándor napszámos Kispest, Rákóczi u. 133. 1874. március 28.
Bittermann Adalbert 1879. március 29.
(B. Kis Sándor) kisbirtokos Szoboszlai u. 32. 1890. január 18.
B. Kovács Károly gazdálkodó Rárósi u. 15. (Szabadság tér 36., Tanya 1154.) 1882. augusztus 18.
Bleier Árpád kereskedősegéd Kölcsey u. 1. 1896. augusztus 9.
Blum Lajos dr. orvos (bevonulásakor orvostanhallgató) Ferenc u. 10. 1896. szeptember 10.
Bódai István igazgató-tanító Vésztő (Békés vm.) 1887. november 19.
Bódai János Sámuel kereskedő Klauzál u. 81. (Püspök u. 26.) 1894. november 27.
Bódai József gazdálkodó Pál u. 71. 1888. szeptember 5.
Bódai Máté földműves (1901-ben kisbirtokos családtag, Hajnal u. 26.) Sárkány u. 2. 1878. szeptember 23.
Bódai Tamás földműves Hajnal u. 37. 1896. december 21.
Bodó Imre földműves Ibolya (Szőlő) u. 6. 1885. február 13.
Bodó József főkertész Kistói v. kertészet 1884. június 1.
Bodor Ferenc bútorasztalos Gorzsatanya 432. 1896. január 18.
Bodré István Mátyás u. 45. 1888. november 14.
Bodri Sándor
Bodrogi Bálint papucsossegéd Ferenc József sgt. 67. (Kökény u. 16.) 1895. február 14.
Bodrogi Ferenc földműves, csendőr Mihály u. 82. (Tanya 1944.) 1872. november 6.
Bodrogi Imre Kölcsey u. 3. 1889. július 21.
Bodrogi Imre nyugalmazott áll. rendőrfelügyelő-helyettes Vörösmarty u. 17. 1883. október 19.
Bodrogi Imre földműves Tanya 1536. 1891. október 4.
Bodrogi István kőművessegéd Kistópart u. 84. 1896. szeptember 7.
Bodrogi János kisbirt Hattyas u. 20. 1879. október 7.
Bodrogi József gazdálkodó Jegenye u. 18/a (Tanya 1998.) 1879. június 19.
Bodrogi Mihály gazdálkodó Rigó u. 25. 1879. július 31.
Bodrogi Sándor papucsosmester Klauzál u. 40. 1882. március 11.
Bodrogi Sándor kisbirtokos 1884. október 25.
Bodrogi Sándor földműves Ferenc József sgt. 67. 1879. július 1.
Bodrogi Sándor földműves 1879. október 25.
Bodrogi Sándor 1876. június 15.
Bodrogi Sándor kisbirtokos Jókai u. 81. 1864. július 25.
Bodrogi Sándor Tanya 2568. 1887. október 6.
Bogyó József János műszerész (elektrotechnikus, gépész) Zrínyi u. 33. 1899. december 7.
Bojda István gépkezelő (gépész) Daru u. 2. 1883. november 26.
Bojda József géplakatos Daru u. 2. 1885.
Bokor Lajos földműves 1898. február 27.
Bokor Sándor kereskedő Makói u. 26. 1878. augusztus 20.
Borbás Ferenc földműves napszámos Bartóky u. 26. 1884. május 19.
Borbély Károly gépész Imre u. 4. (1904-ben Perjámosról [Torontál vm.] nősült Hódmezővásárhelyre) 1883. október 11.
Bordás Bálint Mokrin (Torontál vm.) 1883. március 23.
Bordás Bálint cipész Zrínyi u. 82. 1884. október 17.
Bordás István gazdálkodó Álmos u. 21. 1890. szeptember 14.
Bordás János gazdálkodó Álmos u. 21. 1887. január 1.
Bordás Sándor földműves Csomorkányi u. 33. 1889. március 23.
Bordás Sándor földműves (kútmunkás) 1881. szeptember 21.
Bordás Sándor földműves Ádám u. 40/a 1866. június 29.
Boros Béla kőműves Szent László u. 18. 1872. március 7.
Boros Imre földműves napszámos Fűz u. 5. (Görbe u. 7.) 1880. november 5.
Boros István 1893. augusztus.
Boros Sándor földműves (béres) Só u. 1. 1896. április 30.
Boros Sándor földműves Zsedényi u. 7. 1889. július 6.