Bán Imre
földműves napszámos
Darányi u. 4.
Hódmezővásárhely
1892. április 9.
Bán János
Erdei Zsófia
nőtlen
Tüz. Bevonult 1913. október 1-jén. 2. honvéd tábori ágyúsezd 2. üteg, Versec.
1915. február 27-ei kelettel Przemyslből adott utoljára életjelt magáról a IX/54. sz. repülőpostán. A vár elestével, máricus 22-én orosz fogságba jutott. A HM közlése szerint 1915. augusztus 4. és 9. között meghalt Peszcsankában (Bajkálontúli terület).
Vissza az előző oldalra